ಎಲ್ಲಿರುವೆ ನೀ……

ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾಣದ ಹಚ್ಚೆ ನನ್ನ ಕೈಯ್ಯ ಮೇಲಲ್ಲ ..

ನನ್ನ ಚಿತ್ತದ ಭಿತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ ಎದೆಯ ದೀಪ‌ ಹಚ್ಚಿ…….

ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನೊ0ದಿಗೇ ಸುಳಿವುದು ನೋವು

ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಸೂಜಿ ಮೊನೆಯಿ0ದ ಚುಚ್ಚಿದ0ತೆ ನವಿರಾಗಿ……..

ಇ0ದಿನ ಪರಿವೆಯೇ ಇರದೆ ಕಲ್ಪನೆಯ

ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಜಾರಿ ಹುಡುಕಲೆಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನು ಕ‌0ಗಾಲಾಗಿ……………

ಅ0ತರ0ಗದ ತರ0ಗಗಳ ಮೊರೆತ …ಅ0ತರಾಳದ ಅವಿರತ ತುಡಿತ‌

ಆದಮ್ಯ ಪ್ರೇಮದ ಅನುಕ್ಷಣದ ಮಿಡಿತ ನಿನಗಾಗಿ ….. ‍

* ಪ್ರೇಮಾ.ವಿ. *

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: