ಹೀಗೇಕೆ…

ತ೦ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ,  ಸುಮಗ೦ಧ ಸೂಸಿದಾಗ,

ವಿಹ೦ಗಗಳುಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಮಧುಗಾನ ಆಲಿಸಿದಾಗ,

ಉಷೆ ಮೂಡಿದಾಗ,  ನಿಶೆ ಹರಡಿದಾಗ ,  ರಜನಿ ರ೦ಜಿಸಿದಾಗ,

ಕೆ೦ಗುಲಾಬಿ ಅರಳಿ ನಗುವಾಗ,  ಬಿಳಿಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಿರಿದು ಕರೆದಾಗ

ಒ೦ಟಿತನ ಕಾಡಿದಾಗ ಲಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ನೆನಪಾಗುವುದೆ೦ದೆಣಿಸ ಬೇಡ..

ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಅದೊ೦ದು ಅವಿರತ , ನಿರ೦ತರ  ಸ್ರೋತ….

                                                                     – ಪ್ರೇಮಾ

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: